Garage Boden is partner van AXA verzekeringen

Via Axa is Garage Boden een erkend hersteller van alle merken van voertuigen.

 

3 jaar waardegarantie

Bij totaal verlies of diefstal: vergoeding op basis van de cataloguswaarde incl. opties (excl. BTW en kortingen) bij de aankoop van een nieuwe Opel naar keuze. Deze waardegarantie geldt wanneer de wagen op het moment van het ongeval minder dan 3 jaar oud.

 

INNOVEREND TOTAAL PRODUCT

 • Wachttijd zonder zorgen: Vanaf het onderschrijven van een Opel Verzekering is de overnameprijs van de huidige wagen gewaarborgd in geval van totaal verlies
 • Bescherming van de bestuurder biedt bescherming voor lichamelijke schade tot €1.500.000
 • Bescherming van de premie – Click for You: onbeperkte clicks in de waarborg BA
 • Maandelijkse premiesplitsing zonder meerkosten
 • Keuze tussen een vaste franchise of €0 franchise: indien de herstellingskosten ex. BTW hoger liggen dan het
  bedrag van de vaste franchise is de franchise €0 bij het eerste schadegeval
 • Herstellingen uitgevoerd door erkende herstellers met originele wisselstukken en garantie op de herstellingswerken met toepassing van het derdebetalerssyteem

 

MOBILITEITSGARANTIE

 • Gratis eerste hulp na ongeval in België en het buitenland.
 • Vervangwagen gedurende de herstelling en onmiddellijk beschikbaar via AXA Assistance indien de wagen niet meer rijdt.
 • Vervangwagen gedurende 30 dagen bij totaal verlies/diefstal in afwachting van de nieuwe Opel.
 • Hulpverlening+ aan een concurrentieel tarief van €79/jaar: wegenhulp (Europa) en personenhulp (wereldwijd).

Burgerlijke aansprakelijkheid

De BA, die wettelijk verplicht is, vergoedt de materiële en lichamelijke schade aan derden bij een ongeval waarvoor u verantwoordelijk bent. Opel Verzekering vult deze waarborg gratis aan met:

Gratis eerste hulp 24/7 beschikbaar bij een ongeval op het nummer: 078/15.24.40 voor telefonische bijstand en gratis sleping. In geval van een ongeval in recht of in fout stelt uw Opel erkend hersteller een gratis vervangwagen ter uw beschikking gedurende de volledige herstelling.

Click for you: Deze neutraliseert eventuele premieverhogingen in BA na een ongeval in fout. Klanten die al meer dan 11 jaar over een rijbewijs beschikken en de laatste 5 jaar geen schades in fout hebben gehad, hebben recht op deze clicks.

BOB waarborg: Wanneer de BOB de verzekerde naar huis rijdt omdat deze niet meer in staat is om te rijden, is de materiële schade gedekt tot €25.000 en de lichamelijke schade van de BOB tot €100.000.

Euro +: De lichamelijke schades, geleden in Europa, worden vergoed zoals in het Belgisch recht.

Mini & Full Omnium

Mini & full omnium: het voertuig is verzekerd op basis van de cataloguswaarde incl. opties, excl. BTW en kortingen. Wat is het verschil tussen mini- & full-omnium:

Mini-omnium: brand, diefstal, glasbreuk, aanrijding met een dier (ook marterschade) en natuurkrachten (incl. storm- en
hagelschade). Bij omstandigheden onder mini-omnium is er geen vrijstelling van toepassing.

Full-omnium: Alle schades onder mini-omnium + eigen schade door ongeval in fout, ongeval zonder tegenpartij en schade ten gevolge van vandalisme. Indien de wagen hersteld wordt bij een Opel erkend hersteller, dan geniet u van €125 korting op het bedrag van uw vaste franchise. Kiest u voor de optie ‘€0 franchise’ dan wordt uw vaste franchise teruggebracht tot €0 bij het eerste schadegeval, indien de herstellingskosten ex. BTW hoger liggen dan het bedrag van de vaste franchise.

Rechtsbijstand

Bij een ongeval garandeert deze optionele waarborg een optimale verdediging van de belangen van de klant.

Klant wordt geïnformeerd over zijn rechten en de nodige stappen om de schade te vergoeden worden ondernomen.

Vergoeding juridische bijstandskosten: administratieve afhandeling, honoraria advocaat naar keuze, gerechtskosten, …)

Ook in het geval van onvermogen van een derde wordt er een vergoeding voorzien

Bescherming van de bestuurder

Deze waarborg beschermt de bestuurder tegen lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval in fout

Iedere bestuurder van het verzekerde voertuig kan beroep doen op deze waarborg voor de geleden lichamelijke schade (tot €1.500.000 per schadegeval) bij een ongeval in fout. De hoofdbestuurder is zelfs verzekerd indien hij met de wagen van iemand anders rijdt, in het geval van privégebruik.

Hulpverlening+

Met de Hulpverlening+ geniet u van een uitgebreide bijstandsverzekering met mobiliteitsgarantie

Wegenhulp in België en het buitenland in geval van pech (lekke band, verkeerde brandstof, verlies van sleutels, …), ongeval, (poging tot) diefstal en brand. Indien de wagen immobiel is, ontvangt de klant een vervangwagen voor max. 15 dagen in België en max. 7 dagen in het buitenland.

Personenhulp voor het hele gezin: Alle gezinsleden die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres kunnen van een tussenkomst genieten in de volgende gevallen: hulpverlening in geval van ongeval of ziekte (medische kosten, transportkosten, …), opsporings- en reddingkosten, repatriëring, hulp in geval van overlijden en vervroegde terugkeer van de verzekerde in het buitenland.

Doe hier een aanvraag voor een offerte